Proizvodi

Bosch Acu Tank – 3 bar
17 oktobra, 2018
Dražice
18 oktobra, 2018
Show all

Akumulator toplote NES Deutsche Technologie

1.00

Akumulatori toplote NES se koriste za akumulaciju, čuvanje toplotne energije koju kotao proizvede, poboljšanje perfomansi sistema i uštedu energenta.

Obezbeđuje optimalan radni režim kotla, dozvoljavajući njegovo funkcionisanje maksimalnom snagom čak i kada sistem grejanja ne koristi svu toplotnu energiju. Višak toplotne energije se čuva u akumulatoru toplote i koristi kada se voda u sistemu sama po sebi ohladi.

Karakteristike:

  • Preporučljiv za sve sisteme grejanja a posebno na čvrsto gorivo
  • Na zahtev moguće instalirati dodatni električni grejač
  • Modeli: bez izmenjivača/ sa jednim izmenjivačem/ sa dva izmenjivača